Горьківська гімназія Миколаївської сільської ради
Дніпровського району Дніпропетровської області
Понеділок, 24.06.2024, 23:17
Меню сайту
Категорії розділу
НОВИНИ [46]
Архів новин 2016-2017н.р. [42]
Архів новин 2015-2016 н.р. [28]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Варіант українською мовою:

#ЧужихДітейНеБуває2:

зміни та новації у сфері примусового виконання рішень

 

Другим пакетом законів #ЧужихДітейНеБуває передбачено спрощення порядку виїзду дитини за кордон та збільшення розміру аліментів. Про те, які ще зміни та новації відбудуться в сфері примусового виконання рішень, розказує заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області Андрій П’ятницький.

 

- Після набрання чинності у лютому 2018 р. Законом України #ЧужихДітейНеБуває ми можемо сміливо заявити про дієвість механізмів впливу на злісних неплатників аліментів, запроваджених цим Законом, адже з початку року було стягнуто більше 2 млрд гривень на користь дітей. Однак, Мін’юст не зупинився на досягнутому і розробив низку нових нормативно-правових актів, спрямованих на захист інтересів та прав дітей. При цьому, хотілося б звернути увагу на те, що ці закони не тільки значно посилюють відповідальність боржників, але і підтримують тих батьків, які добросовісно виконують свої батьківські обов’язки та забезпечують своїм дітям щасливе дитинство.

В «Голосі України» 28.07.2018 опубліковано другий пакет ініціатив Мін’юсту, до якого входять наступні закони:

· «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» (№2476-VIII від 03.07.2018);

· «Про внесення змін до статей 165 та 166 Податкового кодексу України» (№2477-VIII від 03.07.2018);

· «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» (№2475-VIII від 03.07.2018).

- Тож, які зміни, передбачені другим пакетом законів в рамках ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, очікують сферу примусового виконання рішень?

- Зміни вносяться до багатьох нормативно-правових актів, зокрема, до Сімейного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Податкового кодексу України та інших. Що стосується змін саме в Законі України «Про виконавче провадження», то основні 8 з них відображені в інфографіці.

- Актуальним залишається питання виїзду дітей за кордон. Яким чином змінився порядок поїздок з малечою до іншої країни?

- Як відомо, з моменту набрання чинності першого пакету ініціатив Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває, батьки, які проживають з дитиною, мали можливість виїжджати за кордон з дитиною без будь-яких труднощів, якщо інший з батьків не сплачував аліменти понад 6 місяців. Відтепер, відповідно до нового Закону, цей термін скоротився до 4 місяців, а для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей – до 3-х.

При перетині кордону Вам необхідно буде пред’явити довідку про наявність заборгованості, отриману у відповідному територіальному органі державної виконавчої служби, а також документи, що підтверджують хворобу дитини, у випадку виїзду за кордон дитини з інвалідністю та тяжко хворої дитини.

Крім цього, хотілося б зазначити, що тривалість таких поїздок може перевищувати 1 місяць, що дає змогу дитині більше часу перебувати за кордоном, наприклад, з метою лікування, навчання, участі в змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку, у тому числі в складі організованої групи дітей.

- Розкажіть, будь ласка, яким чином спрощено порядок виїзду за кордон тому з батьків, хто проживає з дитиною?

- Відтепер, тому з батьків, з ким проживає дитина, стало набагато простіше виїхати до іншої країни, адже тепер нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна. Отже, якщо Вам відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, Вам достатньо повідомити його рекомендованим листом, із зазначенням:

· мети поїздки;

· держави спрямування;

· відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

 

Слід зазначити, що термін такої поїздки не повинен перевищувати 1 місяць.

- А як вчиняти тому з батьків, який проживає окремо від дитини, але має намір вивезти за кордон?

- За відсутності заборгованості зі сплати аліментів, батько чи матір, які проживають окремо, мають отримати згоду того з батьків, з ким проживає дитина, на виїзд за межі України, шляхом направлення відповідного письмового звернення рекомендованим листом. Крім цього, особливу увагу слід звернути на те, що така згода в обов’язковому порядку повинна бути нотаріально посвідчена.

Якщо отримати дозвіл впродовж 10 днів не вдалося, вирішити питання, у такому випадку, можливо через суд. Для цього Вам необхідно звернути до суду з відповідною заявою про надання згоди на виїзд дитини за кордон без згоди іншого з батьків.

Тож, для виїзду до іншої країни достатньо буде показати прикордонникам дозвіл або рішення суду.

- Хотілося б детальніше дізнатися щодо виконання рішень про встановлення побачення з дитиною, адже, на скільки відомо, до теперішнього часу порядок виконання рішень такої категорії не був визначений Законом України «Про виконавче провадження». Тож, чи доповнено вказаний Закон нормами щодо цього питання?

ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=XwUe6mRXqNM&list=PLR_pN4igbOWjiI4w-7yVQrWV1B5JhdzWA

 

- Чи передбачено змінами збільшення мінімального розміру аліментів для забезпечення повноцінного розвитку дитини?

- Так, з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», Сімейним кодексом України встановлено мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При цьому, також визначено мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину, який становить один розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

____________________________________________________________________________

Вариант на русском языке:

#ЧужихДетейНеБывает2:

изменения и новации в сфере принудительного исполнения решений

 

Вторым пакетом законов #ЧужихДетейНеБывает предусмотрено упрощение порядка выезда ребенка за границу и увеличение размера алиментов. О том, какие еще изменения и новации состоятся в сфере принудительного исполнения решений, рассказывает заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальник Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Андрей Пятницкий.

 

ФОТО АНДРЕЙ ПЯТНИЦКИЙ

 

- После вступления в силу в феврале 2018 Закона Украины #ЧужихДетейНеБывает мы можем смело заявить о действенности механизмов влияния на злостных неплательщиков алиментов, введенных этим Законом, ведь с начала года было взыскано более 2 млрд гривен в пользу детей. Однако, Минюст не остановился на достигнутом и разработал ряд новых нормативно-правовых актов, направленных на защиту интересов и прав детей. При этом, хотелось бы обратить внимание на то, что эти законы не только значительно усиливают ответственность должников, но и поддерживают тех родителей, которые добросовестно выполняют свои родительские обязанности и обеспечивают своим детям счастливое детство.

В «Голосе Украины» 28.07.2018 опубликовано второй пакет инициатив Минюста, в который входят следующие законы:

• «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми» (№2476-VIII от 03.07.2018);

• «О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины» (№2477-VIII от 03.07.2018);

• «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание» (№2475-VIII от 03.07.2018).

- Так какие изменения, предусмотренные вторым пакетом законов в рамках инициативы #ЧужихДетейНеБывает, ожидают сферу принудительного исполнения решений?

- Изменения вносятся во многие нормативно-правовые акты, в частности, в Семейный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины и другие. Что касается изменений именно в Законе Украины «Об исполнительном производстве», то основные из них отражены в инфографике:

 

ИНФОГРАФИКА ТОП 8

 

- Актуальным остается вопрос выезда детей за границу. Каким образом изменился порядок поездок с малышами в другую страну?

- Как известно, с момента вступления в силу первого пакета инициатив Минюста #ЧужихДетейНеБывает, у родителей, проживающих с ребёнком, была возможность выезжать за границу с ребенком без каких-либо трудностей, если другой родитель не платил алименты более 6 месяцев. Теперь, согласно новому Закону, этот срок сократился до 4 месяцев, а для детей с инвалидностью и тяжело больных детей - до 3-х. При пересечении границы Вам необходимо будет предъявить справку о наличии задолженности, полученную в соответствующем территориальном органе государственной исполнительной службы, а также документы, подтверждающие болезнь ребенка, в случае выезда за границу ребенка с инвалидностью и тяжело больного ребенка.

Кроме этого, хотелось бы отметить, что продолжительность таких поездок может превышать 1 месяц, что позволяет ребенку больше времени находиться за границей, например, с целью лечения, обучения, участия в соревнованиях, фестивалях, научных выставках, ученических олимпиадах и конкурсах, экологических, технических, художественных, туристических, исследовательских, спортивных мероприятиях, оздоровления и отдыха, в том числе в составе организованной группы детей.

- Расскажите, пожалуйста, каким образом упрощен порядок выезда за границу тому из родителей, который проживает с ребенком?

- Отныне, тому из родителей, с кем проживает ребенок, стало намного проще выехать в другую страну, ведь теперь нотариальное согласие второго родителя не требуется. Итак, если Вам известно место проживания другого родителя, который не уклоняется и надлежащим образом выполняет родительские обязанности, Вам достаточно уведомить его заказным письмом, с указанием:

• цели поездки;

• государства направления;

• соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

Следует отметить, что срок такой поездки не должен превышать 1 месяц.

 

РИСУНОК «ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ»

 

- А как поступать тому из родителей, который проживает отдельно от ребенка, но намерен вывезти его за границу?

- При отсутствии задолженности по уплате алиментов, отец или мать, которые проживают отдельно, должны получить согласие того из родителей, с кем проживает ребенок, на выезд за пределы Украины, путем направления соответствующего письменного обращения заказным письмом. Кроме этого, особое внимание следует обратить на то, что такое согласие в обязательном порядке должна быть нотариально удостоверено.

Если получить разрешение в течение 10 дней не удалось, решить вопрос, в таком случае, возможно через суд. Для этого Вам необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением о предоставлении согласия на выезд ребенка за границу без согласия второго родителя. Поэтому, для выезда в другую страну достаточно будет показать пограничникам разрешение или решение суда.

- Хотелось бы подробнее узнать о выполнении решений об установлении свидания с ребенком, ведь, насколько известно, до настоящего времени порядок выполнения решений такой категории не был определен Законом Украины «Об исполнительном производстве». Дополнен ли указанный Закон нормами по этому вопросу?

 

ССЫЛКА НА ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=XwUe6mRXqNM&list=PLR_pN4igbOWjiI4w-7yVQrWV1B5JhdzWA

 

- Предусмотрено ли изменениями увеличение минимального размера алиментов для обеспечения полноценного развития ребенка?

- Да, с момента вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание», Семейным кодексом Украины установлен минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка, который не может быть меньше, чем 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

При этом, также определен минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка, который составляет один размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть приговорен судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.


З повагою,
відділ правової освіти
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

_____________________________________
Юстиція відкрита для людей!

Офіційні сайти
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту